!!POZOR!! OTEVÍRÁME NOVÝ KROUŽEK PARKOURU ve spolupráci s PK1

NABÍDKA KROUŽKŮ

Naše lekce trvají 45 - 60 minut. Celkem za jeden školní rok proběhne 30 lekcí, z toho ta první je ukázková. Na kroužky s sebou vždy vhodnou obuv, láhev s pitím a sportovní oblečení. 

V případě, že by se Vaše dítě nadchlo pro kroužek a chtělo se více rozvíjet a vyžadovalo pouze lektora, kterého má na hodině, tak nás neváhejte kontaktovat a my Vám nabídneme další možnosti. 


ANGLICKÝ JAZYK

Chcete, aby se vaše dítě zdokonalilo v angličtině, aby jej hodina bavila? Neváhejte a zkuste navštívit lekci angličtiny u nás! Nabízíme výuku hravou formou. Děti se učí především pomocí plněním úkolů, dialogů a her. Naším hlavním cílem je posílit u dětí mluvený projev a odbourat strach z komunikace. Kroužek angličtiny je určen pro děti od 4 let. Lekce na ZŠ trvá 45 minut a lekce na MŠ trvá 30 minut.

Co s sebou? psací potřeby, ostatní pomůcky dodáme


BADMINTON

Kroužek badmintonu je určen pro děti od 6-ti let. Skupiny jsou rozdělené dle věku a úrovně dovedností. Badminton u dětí rozvíjí rychlost, výbušnost, postřeh, koordinaci „oko-ruka“ a celkově přirozeně rozvíjí všestranný pohyb. Lektor, pomocí ukázky, se snaží dětem přiblížit správnou techniku úderů a nácvik provádí zábavnou formou. Součástí lekcí je děti naučit také správná pravidla počítání. Děti si mohou zahrát jak dvouhru, tak čtyřhru a tím porovnat své síly. Lekce badmintonu končí závěrečným turnajem mezi dětmi a jeho vyhodnocením.

Co s sebou? vhodnou obuv a vhodné oblečení, láhev s pitím, raketu a míček 

FOCENÍ

V tomto kroužku si dětí osvojí základní vlastnosti a funkce digitálního fotoaparátu, naučí se ho správně nastavit pro různé režimy focení (s bleskem, krajina, portrét, makro, zhoršené světelné podmínky apod.), nakonec se děti naučí základům zpracování fotografií na počítači. Kroužek rozvíjí u dětí smysl pro detail, kreativitu a fantazii. 
Tento kroužek je pro žáky 3.-9. třídy.

Co s sebou? vlastní digitální fotoaparát


JOGÍNCI

Cvičení jógy pro děti je zcela rozdílné od jógy pro dospělé, je hlavně přihlíženo k věku dítěte a jeho schopnostem, cvičení je spíše dynamického charakteru formou hry. Jóga by měla dětem přinášet radost z pohybu, kdy by se měly hravou formou naučit správně a ohleduplně zacházet se svým tělěm. 

Co s sebou? vhodné oblečení, láhev s pitím 


JUDO

Judo bylo doporučeno organizací UNESCO jako nejvhodnější sport pro děti, podporuje všeobecný rozvoj dítěte, rovnoměrně rozvíjí u dítěte složku fyzickou a výchovnou, naučí dítě úctě k soupeři, naučí vítězit a přijímat prohru, vzájemnému respektu a sebeovládání, trpělivosti a bojovnosti. 
Lekce juda probíhají v tělocvičně na žíněnkách pod dohledem zkušeného lektora. Kroužek je otevřený pro děti od 6-ti let.

Co s sebou? vhodnou obuv a vhodné oblečení, láhev s pitím 

KERAMIKA

Tento kroužek přináší dětem relaxaci při práci s hlínou, rozvíjí jejich jemnou motoriku, koordinaci a kreativitu, napomáhá k uvolnění stresu a napětí, učí děti trpělivosti a pečlivosti a v neposlední řadě rozvíjí jejich fantazii. 
Cílem lekcí je snaha vytvořit zajímavé výrobky, které si pak děti na konci školního roku odnesou domů. 

Co s sebou? dobrou náladu :), pomůcky dodáme 

PARKOUR

Parkour je umění, jehož základem je dovednost se pohybovat z bodu A do bodu B a zpět prostřednictvím běhů, skoků, přemetů, salt apod. Naučí vás překonávat jakékoliv překážky bezpečně, plynule a účinně. Tento sport je zaměřen na rozvoj mysli, vnímání a kontrolu vlastního těla.
Nácvik probíhá v tělocvičně na měkkých žíněnkách nebo venku, a to i od 8 let. Trénink vede certifikovaný instruktor z Prague Parkour PK1, a díky členství v tomto klubu se mohou děti účastnit závodů České asociace parkouru. Hodina je přizpůsobena věku dětí a jejich schopnostem. Skupiny jsou rozdělené dle věku.

Co s sebou? běžeckou obuv, tepláky, mikinu, láhev s pitím

Spolupráce s Prague Parkour PK1

 

SPORŤÁČEK

Kroužek sporťáček obsahuje všechny pohybové aktivity přes atletiku, míčové hry až po prvky základní gymnastiky. Tyto aktivity pomáhají dětem rozvíjet základní pohybové návyky a utužují vztah k pohybové aktivitě. Na tomto kroužku by se děti měly naučit házet a chytat míč, správnou techniku běhání a správné držení těla. Většina lekcí probíhá vevnitř v tělocvičně, ale v případě hezkého počasí se hodina přesouvá na venkovní hřiště.

 Co s sebou? vhodnou obuv a vhodné oblečení, láhev s pitím

STOLNÍ TENIS

Je libo stolní tenis? Kroužek stolního tenisu je vhodný pro děti od 6-ti let. Ačkoliv je stolní tenis individuální sport, dbáme na to, aby kroužek probíhal v kolektivu a tím u dětí vytvářel „týmového ducha“. Děti mají možnost si zahrát jak dvouhru, tak čtyřhru. Skupiny jsou rozdělené dle věku a úrovně dovedností. Cílem lekcí je děti naučit správná pravidla počítání, správnou techniku základních úderů a dovedností s pálkou. Lekce stolního tenisu končí závěrečným turnajem mezi dětmi a jeho vyhodnocením.   

Co s sebou? vhodnou obuv a vhodné oblečení, láhev s pitím, pálku a míček

STREET DANCE

Street dance aneb pouliční tanec. Spojení tance a hudby dohromady. Pod vedením lektora se děti naučí vnímat rytmus a cítit hudbu, rozvíjí svoji koordinaci a učí se správnému držení těla. Cílem lekcí je se naučit nové choreografii, se kterou pak vystoupí na konci školního roku. 

Co s sebou? vhodnou obuv a vhodné oblečení, láhev s pitím  

TENIS

Nechcete své dítě hned přihlásit do tenisového klubu? Chcete, aby začínal v kolektivu a bavilo ho to, a aby to bylo pro vás cenově dostupné? Tak neváhejte a přihlaste ho právě sem! Toto je ideální varianta pro začátek. Tenis u dětí rozvíjí rychlost, výbušnost, postřeh, koordinaci "oko-ruka" a celkově přirozeně rozvíjí všestranný pohyb. Lektor, pomocí ukázky, se snaží dětem přiblížit správnou techniku úderů a nácvik provádí zábavnou formou. Součástí lekcí je děti naučit také správná pravidla počítání. Naučíme vaše dítě jak základní tenisové údery, tak základní pohybové dovednosti (např. skákání přes švihadlo apod.). Tenis je v hodný pro děti od 6-ti let.

Co s sebou? tenisovou raketu, láhev s pitím, vhodnou obuv a vhodné oblečení

ZUMBIČKA

Tato kombinace latinsko-americké hudby a tance představuje výborný aerobní trénink, využívá formu intervalového tréninku, kdy se sřídají rychlé a pomalé skladby. Jedná se o lekci naplněnou energií, výborné nálady a chytlavé hudby. 
Cílem lekcí je děti naučit taneční sestavu, se kterou pak vystoupí na konci školního roku.

Co s sebou? vhodnou obuv a vhodné oblečení, láhev s pitím