Informace k platbě

Milí rodiče a zástupci dítěte,

zde najdete blížší informace k placení kroužků:

Kroužky mají 30 lekcí za školní rok. Kroužky končí závěrečnou 30. lekcí, obvykle na přelomu května a června. Raději upozorňujeme, že 15 lekcí kroužků se nemusí datumově ztotožňovat se školním pololetím.

  • Pokyny k platbě zasíláme rodičům e-mailem. Platba se platí na jedno pololetí. Platba musí být uhrazena nejpozději do 15. dne od přihlášení dítěte do kroužku.
  • Pokud je kroužek naplněn a děti musíme odmítat, dostanou přednost děti, které zaplatily dříve.
  • V případech, kdy neobdržíme platbu včas, vyzýváme upomínkou rodiče k zaplacení dlužné částky. Jestli-že ani poté není platba uhrazena, dítě nemůžeme zařadit do kroužku. 
  • Pokud ani poté rodiče za děti kroužek nezaplatí, bohužel předáváme tuto pohledávku advokátní kanceláři. 
  • A jak je to s platbou, když dítě chodí na kroužek "jen tak trochu"? Navštíví-li dítě 5 a více lekcí, nemá uhrazené kroužkovné a nebude kroužek nadále navštěvovat, budeme požadovat úhradu kroužkovného v plné výši. Navštíví-li dítě 2 až 4 lekce, přestože nemá uhrazené kroužkovné a nebude kroužek nadále navštěvovat, budeme požadovat úhradu kroužkovného za počet navštívených lekcí.

 Podmínky odhlášení z kroužku

  • Pokud je kroužek řádně zaplacen a účastník se rozhodne po první lekci kroužek nenavštěvovat, je rodičům na základě písemné žádosti vrácena celá platba (žádost by měla obsahovat jméno a příjmení, školu, kroužek a číslo účtu). Žádost je nutné odeslat do pěti dnů od konání první lekce, e-mailem či na adresu pobočky, která zájmové vzdělávání organizuje.
  • V případě přerušení nebo ukončení docházky dítěte na kroužku, kroužkovné převádíme do dalšího platebního období, nebo na jiný kroužek, a to pouze v případě, že je dítě na kroužku nepřítomno z důvodu nemoci více než na 5 po sobě jdoucích lekcích. Poměrnou část kroužkovného sníženou o administrativní náklady (případná vratka kroužkovného je v hodnotě u nepomůckového kroužku 30 Kč/lekce; u pomůckového kroužku 50 Kč/lekce) převádíme na základě vaší žádosti a lékařského potvrzení zaslaného e-mailem nebo na adresu pobočky, která zájmové kroužky organizuje. 

    Děkujeme za pochopení a budeme se těšit na Vaše děti! :)